Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

Reposted fromciarka ciarka viainspirations inspirations
6388 cf2a 350
Reposted fromcorvax corvax viaBloodyYuki BloodyYuki

November 29 2016

November 21 2016

November 18 2016

Reposted fromnaich naich viaikari ikari

November 13 2016

4438 0a72
Reposted fromconfusion confusion viaspacepanda spacepanda

November 10 2016

4872 b85b 350
Reposted fromadamkrk adamkrk viaStoneColdSober StoneColdSober
Ogólnie to chyba chodzi o to, że po prostu boje się momentu, w którym stwierdzisz, że jestem taka nieidealna, że mam tyle wad, niedoskonałości, cechy które Cie denerwują. Że bez make up'u wyglądam brzydko i właściwie to niczym nie powalam. Że dookoła jest tyle świetnych, mądrych, ambitnych i do tego pięknych, seksownych dziewczyn, które pewnie mógłbyś mieć. Że po prostu zawsze będzie ktoś lepszy, ładniejszy, mądrzejszy, ciekawszy, seksowniejszy, zgrabniejszy. A ja zupełnie nie mam sił ani predyspozycji żeby z tym/nimi walczyć.

— anonnymus
Reposted fromheart2heart heart2heart viaoll oll
8534 2a76
Reposted fromtfu tfu viaPumpkineer Pumpkineer

November 01 2016

5659 44de 350
Reposted fromberry-girl berry-girl viaikari ikari
5379 ac1b 350
Reposted fromoll oll
8704 be41 350
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabuffyrulez buffyrulez

October 27 2016

7439 1f02 350
Reposted fromdelain delain vianienienie nienienie

October 26 2016

Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaventrose ventrose
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasoadysta soadysta
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— M. Hłasko
Reposted fromventrose ventrose viamuviell muviell

October 25 2016

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl