Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

0956 df35 350
Reposted frommeem meem viaitmakesmecalm itmakesmecalm
3498 6e7a 350
Reposted fromgameofthrones gameofthrones vialaluna laluna

July 22 2017

June 07 2017

June 01 2017

9420 42c3

pommestudio:

Washing.
Cat rotate the Drum!

fancy steps
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
3238 64ea 350

102runway:

Christian Dior Fall-Winter 2017

Reposted from1love1hope 1love1hope viaskrzacik skrzacik

May 14 2017

May 13 2017

May 07 2017

3035 b3c0 350
Reposted fromspring-flow spring-flow viahairstyles hairstyles

May 05 2017

3784 b782 350

krabbydon:

gerrycanavan:

understanding art, lesson one

this will never not be funny

April 26 2017

April 23 2017

1059 9da5 350

rickmoony:

newcrunchyp0rnflakes:

Well… the rains gotta stop somewhere

Oh my god, someone has footage of it! I remember one time my dad, lil brother, and I were leaving a Ryan’s. We were waiting for a chance to hop onto the road and in the distance we just saw everything turn grey. We saw it come closer and closer and come to find out it was rain!

It was just a wall of rain - the end of the rain, really. I’ve never seen it again, but it’s so cool to see footage of the edge of rain!

Reposted frommarvinetta marvinetta viainyou inyou
8849 2e7f 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik

April 04 2017

3248 957b 350

March 24 2017

Reposted fromfastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho viaoll oll

March 21 2017

Reposted fromjasminum jasminum viasoadysta soadysta

March 17 2017

March 10 2017


Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana.  Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt,  Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest.  Ja też to lubiłem. ”
— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlanni lanni viaarizonadream arizonadream

March 06 2017

Reposted fromgeo404 geo404 viainzynier inzynier

March 02 2017

On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl