Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Reposted fromfastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho viaoll oll

March 21 2017

Reposted fromjasminum jasminum viasoadysta soadysta

March 17 2017

March 10 2017


Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana.  Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt,  Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest.  Ja też to lubiłem. ”
— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlanni lanni viaarizonadream arizonadream

March 06 2017

Reposted fromgeo404 geo404 viainzynier inzynier

March 02 2017

On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia

July 10 2015

Do a wave, George, do a wave! <3
6737 2ac1 350
so cute!
by Mario Testino.

July 06 2015

|Women in Science
Reposted fromseverine severine viaatranta atranta
1250 6c66 350
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"

July 05 2015

6197 bd2c 350
Great-granny, have you got a lollipop?
Reposted byohmygodthebritishopuszekwrite-url-heremiimiimchuckbasssjuhudoraDangereusesCocoantecedentiavertheerfenoloftaleinamrsmuffincrunchohsunbeamRedPennyFuelpurblancalalunalexxieklacehaKaraluchowyBlokletmegobansheEdgiisnotcominghomesucette2crispyboneswiecejniezobaczyszdreamerliveloveherszaaatandzonyMissDeWordeyouamniekoniecznieomnieatrantaJuliettecalvadosglorstinecongreveminiaturakolektywkundelanythingecrivainpiehusmatussgreymouseCarrerecreatebeautifulthingsmiamorzupabiskupaasiek1231missmiserablemocamokamartaindeedeverybodyliessthe-impossible-girlHmZpanda3severinemadadreamcoffeebitchjustmine

June 27 2015

2076 b674
Reposted frommistic mistic viainzynier inzynier

June 20 2015

3627 db34 350
Reposted fromkjuik kjuik viainzynier inzynier

May 31 2015
Reposted fromolbaria olbaria viacieszesie cieszesie

May 27 2015

7136 fc9a 350
<3

May 16 2015

X
Reposted fromweightless weightless viacieszesie cieszesie

May 07 2015

4095 0024
Reposted frombukoz bukoz viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl